4-10 юни 2017 в Смолян, България

Българският евроатлантически младежки клуб, с подкрепата на НАТО, организира едноседмичен международен семинар между 4 юни и 10 юни 2017 г. на тема „Настоящите предизвикателства пред НАТО в навечерието на срещата на високо равнище през 2017 г.“.

Тазгодишният семинар ще се съсредоточи върху анализа на приоритетите пред НАТО, необходими за адаптирането на Алианса към новата среда за сигурност. По-конкретно ключовите теми ще включват: настоящи предизвикателства пред сигурността в Черноморския регион, продължаващата миграционна криза, членството и приоритетите на България в НАТО, европейската сигурност след Брекзит, тероризмът и новото му лице, отношенията между НАТО и Русия след Украйна, замразените конфликти в постсъветското пространство, политиката на НАТО в киберотбраната и ролята на социалните медии, въпросите за равенството между половете в контекста на НАТО и Алианса след 2018 г. В хода на лекциите ще се стремим да хвърлим повече светлина върху горепосочените теми чрез многобройни дискусии, обсъждания в панелите и групови дейности.

Семинарът ще включва млади хора, представители на неправителствени организации, медии, представители на правителствата, експерти, работни групи, преподаватели и други.

Освен че посещаването на редица интригуващи лекции, участниците ще вземат участие и в забавни социални дейности.