Новата стратегическа концепция на НАТО и модернизиране на българските въоръжени сили

Новата стратегическа концепция на НАТО и модернизиране на българските въоръжени сили На 24 и 25 ноември 2009, в конферентната зала на Воената академия “Г.С. Раковски” в София На 24 и 25 ноември 2009, в конферентната зала на Военната академия “Г.С. Раковски” в София, се провежда годишната международна бизнес конференция по сигурността и отбраната, организирана от…

Система за ранно предупреждение и политическите перспективи в трансатлантическия дневен ред на сигурността (от гледна точка на Централна и Източна Европа

Система за ранно предупреждение и политическите перспективи в трансатлантическия дневен ред на сигурността (от гледна точка на Централна и Източна Европа (Спонсориран от: германския фонд Маршал на Съединените Щати) Основните цели на проекта са да се определят източниците, стратегическите мотиви и перспективите на нарастващите различия между САЩ и техните европейски съюзници по важни въпроси на…

Укрепване на капацитета на НПО за създаване на публична среда за формулиране на нова имиграционна политика

Укрепване на капацитета на НПО за създаване на публична среда за формулиране на нова имиграционна политика (Спонсориран от: Институт Отворено общество) Проектът е насочен към подобряване на капацитета на НПО за създаване на благоприятна обществена среда за формулиране на нова политика за имиграцията в България на базата на европейските практики чрез партньорство в сектора и…

Обучителен семинар за активисти на новоучредения съвет за евроатлантическо сътрудничество в Афганистан

Обучителен семинар за активисти на новоучредения съвет за евроатлантическо сътрудничество в Афганистан (Спонсориран от: Институт Отворено общество) Новосъздаденият Афганистански съвет за евроатлантическо сътрудничество – неправителствена организация, която служи като агент на промяната и като форум за нови идеи, бе подкрепена от властите на Афганистан, както и от Хикмет Четин, Старши граждански представител на НАТО в…

Готовността на България за членство в НАТО: стратегически доклади

Готовността на България за членство в НАТО: стратегически доклади Съвместен проект на Българския парламент и Атлантическия клуб в България След официалното решение да се присъедини към НАТО, взето от българското правителство на 17 февруари 1997 г., България извървява дълъг път с реформирането на политическата, икономическата и военната сфера. В резултат на подобреното взаимодействие между парламента…