Полеви детектор за генотоксичност, излъчвана от експлозии на бойни материали

Полеви детектор за генотоксичност, излъчвана от експлозии на бойни материали (С подкрепата на НАТО) Заплахата от терористични атаки, заедно с нарастващата опасност от местни войни, изисква постоянно търсене и разработване на нови средства за тяхното противодействие. В настоящия проект предлагаме разработване на портативен детектор за оценка на генотоксичността, отделяна от химични, бактериологични, радиологични и ядрени…

Жените и изграждането на мира: Какво правят и защо е от значение – Резолюция 1325

Жените и изграждането на мира: Какво правят и защо е от значение – Резолюция 1325 (С подкрепата на НАТО) Атлантическият клуб в България, Българската асоциация на жените военнослужещи и Асоциацията на младежките асоциации на Черна гора с подкрепата на Програмата на НАТО за мир и сигурност организираха тридневен семинар, озаглавен „Жените и изграждането на мира:…

Оценяване на най-добрите практики в телемедицината: Подобряване здравната сигурност на Балканите

Оценяване на най-добрите практики в телемедицината: Подобряване здравната сигурност на Балканите: Подобряване здравната сигурност на Балканите (С подкрепата на НАТО) ПанЕвропа България и Изследователският център за сигурност, отбрана и мир, с подкрепата на програмата на НАТО „ Наука за мир и сигурност” организираха тридневна международна конференция, озаглавена „Ориентири за телемедицината: Подобряване здравната сигурност на Балканите…

Обществена дискусия: „Последствията от срещата на НАТО във Варшава“

Обществена дискусия: „Последствията от срещата на НАТО във Варшава“ (С подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер” и Българския дипломатически институт) Атлантическият клуб в България организира публична дискусия, озаглавена „Последствията от срещата на НАТО във Варшава“. Проектът имаше за цел да създаде платформа за обсъждане на най-неотложните въпроси относно бъдещето на Алианса и да изтъкне ключовите решения…

Трето лятно училище на НАТО в България 2016

Трето лятно училище на НАТО в България 2016 (С подкрепата на НАТО) Българският евроатлантически младежки клуб, подкрепен от НАТО, организира международен семинар на тема „Предизвикателства и проблеми пред НАТО в навечерието на срещата на високо равнище през 2016 г.“, който ще се проведе на 30 май – 5 юни 2016 г. в Смолян. Тазгодишният семинар…