Европа за Афганистан: От разбиране до подкрепа

Европа за Афганистан: От разбиране до подкрепа (С подкрепата на НАТО) Целта на този проект беше да популяризира ценностите на трансатлантическата общност и да помогне на младите българи да разберат по-добре чуждестранната политика на САЩ. Дейностите, организирани в рамките на този проект, предизвикаха участниците да придобият по-задълбочени познания за трансатлантическите ценности и да преосмислят своето…

Европейските универсални зарядни устройства

Европейските универсални зарядни устройства Българска визия става европейска реалност Европейската интеграция направи още една стъпка с новата инициатива за стандартизиране на зарядните устройства на мобилните телефони из целия континент. Европейскат комисия въведе споразумението, доброволно направено от мобилните компании, да произвеждат универсални зарядни устройства с микро-USB връзки. Концепцията, която обхваща само смартфоните или “data-enabled” телефони, означава, че…

България и космическото право: Поглед в бъдещето

България и космическото право: Поглед в бъдещето (С финансовата подкрепа на: Фонд научни изследвания към Министерството на образованието, младежта и науката на България) Атлантическият Клуб в България започва новото десетилетие с нови, провокативни проекти, които поставят нови стандарти в изследванията. Този път обръщаме внимание на космическото право, неговото място и значимост в науката, образованието и…