Новата стратегическа концепция на НАТО и модернизиране на българските въоръжени сили

Новата стратегическа концепция на НАТО и модернизиране на българските въоръжени сили На 24 и 25 ноември 2009, в конферентната зала на Воената академия “Г.С. Раковски” в София На 24 и 25 ноември 2009, в конферентната зала на Военната академия “Г.С. Раковски” в София, се провежда годишната международна бизнес конференция по сигурността и отбраната, организирана от…