Система за ранно предупреждение и политическите перспективи в трансатлантическия дневен ред на сигурността (от гледна точка на Централна и Източна Европа

Система за ранно предупреждение и политическите перспективи в трансатлантическия дневен ред на сигурността (от гледна точка на Централна и Източна Европа (Спонсориран от: германския фонд Маршал на Съединените Щати) Основните цели на проекта са да се определят източниците, стратегическите мотиви и перспективите на нарастващите различия между САЩ и техните европейски съюзници по важни въпроси на…