Укрепване на капацитета на НПО за създаване на публична среда за формулиране на нова имиграционна политика

Укрепване на капацитета на НПО за създаване на публична среда за формулиране на нова имиграционна политика (Спонсориран от: Институт Отворено общество) Проектът е насочен към подобряване на капацитета на НПО за създаване на благоприятна обществена среда за формулиране на нова политика за имиграцията в България на базата на европейските практики чрез партньорство в сектора и…