Българо-американските отношения: поглед в бъдещето

Българо-американските отношения: поглед в бъдещето Хотел „Шератон“ София на 19-20 септември 2003 Атлантическият Клуб в България организира международна конференция на тема „Възгледа на българо-американските отношения”. Конференцията отбеляза 100-годишнината от установяването на българо-американските отношения. Тя се състои в хотел „Шератон“ София на 19-20 септември 2003 – точната дата, на която преди един век посланик Джон Джаксън…

Реалностите след Прага: нови членове, възможности и партньорства

Реалностите след Прага: нови членове, възможности и партньорства (Спонсориран от: германския фонд Маршал на Съединените Щати) Първоначалната идея на проекта е отражение на българския евроатлантически избор. Създаването на Атлантическия клуб в България има за цел да направи значителен и полезен принос към постигането на цел, която възприемаме като приоритет в евроатлантическия дневен ред, особено в…