Четвърто лятно училище на НАТО в България 2017

Четвърто лятно училище на НАТО в България 2017 (С подкрепата на НАТО) Българският евроатлантически младежки клуб, подкрепен от НАТО, организира между 4 юни и 10 юни 2017 г. в Смолян международен семинар на тема „Настоящите предизвикателства пред НАТО в навечерието на срещата на високо равнище през 2017 г.“. Тазгодишният семинар се съсредоточи върху анализа на…

Четвърто лятно училище на НАТО в България

Четвърто лятно училище на НАТО в България 4 – 10 юни 2017 г., Смолян, България Младежкaта организация на АКБ, Младежко евро-атлантическо дружество, с подкрепата на НАТО, организира едноседмичен международен семинар между 4 и 10 юни 2017 г., на тема „Настоящите предизвикателства пред НАТО в навечерието на срещата на високо равнище през 2017 г.“. Семинарът беше…

Мобилното приложение iSOSu

Приложението iSOSu (ADN-Asarel Tech) Интелигентното мобилно приложение за спешни случаи iSOSu, разработено в Индия съвместно от екип, включващ клъстера на ADN (на който Атлантическият клуб е водещ член) и Asadel Tech, Индия. Когато се активира, сигналът се получава от други потребители, всеки от които може да бъде ваш потенциален спасител. Освен това приложението информира автоматично…

Полеви детектор за генотоксичност, излъчвана от експлозии на бойни материали

Полеви детектор за генотоксичност, излъчвана от експлозии на бойни материали (С подкрепата на НАТО) Заплахата от терористични атаки, заедно с нарастващата опасност от местни войни, изисква постоянно търсене и разработване на нови средства за тяхното противодействие. В настоящия проект предлагаме разработване на портативен детектор за оценка на генотоксичността, отделяна от химични, бактериологични, радиологични и ядрени…

Жените и изграждането на мира: Какво правят и защо е от значение – Резолюция 1325

Жените и изграждането на мира: Какво правят и защо е от значение – Резолюция 1325 (С подкрепата на НАТО) Атлантическият клуб в България, Българската асоциация на жените военнослужещи и Асоциацията на младежките асоциации на Черна гора с подкрепата на Програмата на НАТО за мир и сигурност организираха тридневен семинар, озаглавен „Жените и изграждането на мира:…