Октомври-ноември 2014

На 16, 20, 29 октомври и на 3 и 4 ноември 2014 г. Атлантическият клуб в България организира 5 дискусии в различни университети из страната на темите свобода и демокрация. Дискусиите са част от инициативата за отбелязване на 25 години от падането на Берлинската стена и са под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев. С тези събития се прави поредната крачка към възстановяването на вярата в българското общество, което отдавна не е било толкова поляризирано, а същевременно политическият дебат никога не е бил толкова лишен от стратегическа перспектива и национален консенсус. Мероприятията са подкрепени от фондация „Софийска платформа“ и фондация „Фридрих Науман“.

Дати и места на провеждане на дискусиите:

17 октомври (петък) – Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе
20 октомври (понеделник) – Американски университет в България, Благоевград
29 октомври (сряда) – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново
3 ноември (понеделник) – Бургаски свободен университет, Бургас
4 ноември (вторник) – Медицински университет, Пловдив (tbc)

Началният час на всички събития е 11:00.