Атлантическият клуб в България с нова инициатива под наслов „Здравен щит Европа“ (Health Shield Europe, HeShEu)

Атлантическият клуб в България с нова инициатива под наслов „Здравен щит Европа“ (Health Shield Europe, HeShEu) 7 април 2020 г., 11:58 ч. брюкселско време Атлантическият клуб в България излезе с нова инициатива под наслов „Здравен щит Европа“ (Health Shield Europe, HeShEu). Инициативата предлага формирането на нова обща стратегия на ЕС, включваща превантивни мерки, целящи да…