Рискове и ползи от свободните Wi-Fi мрежи

Рискове и ползи от свободните Wi-Fi мрежи ЕС инвестира €120 млн. в безплатни безжични мрежи по градове и села Достъпът до интернет вече се възприема от ООН като основно човешко право и в тази връзка изграждането на свободни публични Wi-Fi мрежи е от ключово значение, но заедно с това крие и не малко рискове за…