Соломон Паси: Може би един ден историците ще говорят „Златния Симеонов век на България“

Соломон Паси: Може би един ден историците ще говорят „Златния Симеонов век на България“ Европейските лидери наричаха Симеон „Мистър Европа“ и тогава си дадохме сметка каква огромна роля има личността в развитието на една държава, каза ПасиЕвропейските лидери наричаха Симеон „Мистър Европа“ и тогава си дадохме сметка каква огромна роля има личността в развитието на…