Семинар за перспективни изследвания „Насърчаване на информираността по въпросите на киберотбраната”

Семинар за перспективни изследвания „Насърчаване на информираността по въпросите на киберотбраната” (С подкрепата на НАТО) Сдружение „Младежко евро-атлантическо дружество” и македонският Изследователски център за сигурност, отбрана и мир, с подкрепата на програмата  на НАТО „Наука за мир и сигурност”, организираха международен семинар за перспективни изследвания на тема „Насърчаване на информираността по въпросите на киберотбраната”. Целта на…