Първо Лятно училище на НАТО в България 2014: НАТО в навечерието на срещата на върха през 2014 г.

Първо Лятно училище на НАТО в България 2014: НАТО в навечерието на срещата на върха през 2014 г. (С подкрепата на НАТО) През първата седмица на юни 2014 г. Българското младежко евроатлантическо дружество организира едноседмичен семинар, който отчете някои от най-важните аспекти на сигурността на НАТО преди срещата на върха на Алианса през септември с.г.…