Достъпът до интернет на територията на Европа петата свобода и основно човешко право

Достъпът до интернет на територията на Европа петата свобода и основно човешко право (Спонсориран от: НАТО) След успешната инициатива за унифициране на зарядните устройства на мобилните телефони Соломон и Гергана Паси предприемат нова амбициозна инициатива – достъпът до интернет да бъде свободен. Достъпът до интернет трябва да бъде гарантиран и свободно достъпен на всяко обществено…