Европа за Афганистан: От разбиране до подкрепа

Европа за Афганистан: От разбиране до подкрепа (С подкрепата на НАТО) Целта на този проект беше да популяризира ценностите на трансатлантическата общност и да помогне на младите българи да разберат по-добре чуждестранната политика на САЩ. Дейностите, организирани в рамките на този проект, предизвикаха участниците да придобият по-задълбочени познания за трансатлантическите ценности и да преосмислят своето…