Соломон Паси: Да пратим наши войници в Корея

Соломон Паси: Да пратим наши войници в Корея 27 май 2010 г., 24 часа – Г-н Паси, през 2007 г. и 2008 г. като шеф на парламентарната комисия за външна политика се включихте към международните усилия за сближаване на двете Кореи. Напразни ли бяха всички тези опити от днешна гледна точка, когато този конфликт се…