България и космическото право: Поглед в бъдещето

България и космическото право: Поглед в бъдещето (С финансовата подкрепа на: Фонд научни изследвания към Министерството на образованието, младежта и науката на България) Атлантическият Клуб в България започва новото десетилетие с нови, провокативни проекти, които поставят нови стандарти в изследванията. Този път обръщаме внимание на космическото право, неговото място и значимост в науката, образованието и…