Реалностите след Прага: нови членове, възможности и партньорства

Реалностите след Прага: нови членове, възможности и партньорства (Спонсориран от: германския фонд Маршал на Съединените Щати) Първоначалната идея на проекта е отражение на българския евроатлантически избор. Създаването на Атлантическия клуб в България има за цел да направи значителен и полезен принос към постигането на цел, която възприемаме като приоритет в евроатлантическия дневен ред, особено в…