11 Февруари 2011, Хотел Радисън, София

Публичната лекция на комисар Левандовски се проведе на 11 февруари 2011 г. в хотел Radisson SAS в София. Събитието бе организирано от Атлантическият клуб в България (АКБ), с любезното съдействие на Института за културна дипломация (ИКД).

В речта си, комисарят говори за финансовата ситуация в Европейския съюз, предизвикателствата пред бюджетите на страните членки и този на ЕС, националните мерки за финансова строгост (дисциплина) и очакванията относно (за) бъдещите финансови и икономически развития. Също така Г-н Левандовски се спря върху темата за усвояването на структурните и кохезионни фондове.

По отношение на това, което България е постигнала в тази сфера, Левандовски каза, че десет процента усвояване на еврофондевете към днешна дата е незадоволително. Според него страната трябва да представи повече доказателства за това, че усвоява успешно европейските пари. Във връзка с това, комисарят е оптимист и се надява, че бъдещите големи проекти в сферите на инфраструктурата и енергетиката ще спомогнат за по-бързото и ефективно уползотворяване на евросредствата. Следвайки тази мисъл, Г-н Левандовски изрази своето желание и надежда наякой ден в бъдеще да пътува по магистрали до известните бъларски курорти Златни Пясъци и Слънчев Бряг.

Що се отнася до бюджетната ситуация в България, комисарят подчерта факта, че Европейската комисия изважда България от процедурата за бюджетен свръхдефицит. Това събитие приближава България до еврозоната и ще послужи като много добър сигнал пред иневститорите, каза още Левандовски.

Като важна тема, комисарят покри и разликата в икономическото и финансово развитие между новите и стари страни членки. Той изрази мнението, че съюзът не трябва да позволява някои страни да бъдат третирани като втора класа членки. Нашите държави, които някога принадлежаха към Съветския блок, трябваше да изървят много тежък път, и днес, ние не можем да позволим да се изправим пред нов парадокс – да останем извън основните процеси, след като сме покрили такава огромна дистанция.

За проблемите на еврозоната, комисар Левандовски коментира, че има опасност 27- членният блок да се задвижи с бърза скорост в две отделни посоки на финансово и икономическо развитие. Поради тази причина, ЕС не трябва да допусне обособяването и капсулирането на една вътрешна еврозона. Комисарят каза също, че критично важно еврото да не бъде оставено да се провали, особено след толкова много положени усилия за създаването и поддръжката на общата валута.

Говорейки за бъдещите икономически цели, комисарят каза (заяви), че е необходимо всяка страна членка да постигне финансова стабилност в комбинация със силен растеж. Г-н Левандовски отбеляза, че всички държави, които са приели еврото, в момента изграждат безпрецедентни механизми за стриктен финансов контрол и икономическо управление.