2 септември 2011, 17:30 ч., хотел "Шератон", София

Атлантическият клуб в България, заедно с посолството на Република Южна Африка в България, Българският дипломатически институт и Българското училище за политика, и с подкрепата на Института за културна дипломация, организира публична лекция със специалния съветник на Министъра на международните отношения и сътрудничеството на Република Южна Африка д-р Еди Малока, озаглавена „Фейсбук революции в Африка“.

Д-р Еди Малока започна речта си, наблягайки върху добрите двустранни отношения между България и Южна Африка. Той акцентира върху общите ценности и принципи, споделяни от двете страни, както и поетите ангажиментите към световния мир, човешките права и остановяването на международното право в световен мащаб. Г-н Малока продължи, като подчерта една от основните слабости на външната политика на Южна Африка и необходимостта от укрепване на комуникацията чрез затваряне на информационната пропаст между своята страна и останалата част от света.

С ударение върху връзката между националните приоритети и международните ангажименти, д-р Еди Малока очерта основните цели на външната политика на Южна Африка, а именно, да се осигури чрез установените международни партньорства по-нататъшното развитие в областта на образованието, създаването на работни места, повишаването на жизнения стандарт, аграрната реформа и борбата с престъпността. Освен това, той добави, че външната политика на Южна Африка е насочена предимно към хората, поставяйки сътрудничеството над конкуренцията и съвместната работа над конфронтацията, като по този начин се ангажира с изграждането на взаимно изгодни, ориентирани към развитие, международни партньорства.

Д-р Малока наблегна на непрекъснато разрастващото се участие на Южна Африка в региона, като акцентира върху поетите ангажиментите към Африканския съюз и неговите институции, както и позовавайки се на успеха на инициативата NEPAD, която Южна Африка имаше честта да председателства.Освен това, особено след събитията в Северна Африка, той подчерта първостепенното значение на APRM като инструмент за изграждането на по-добра и по-силна координация между държавите, за укрепването на демокрацията и същевременно изграждането на механизъм за ранна намеса. Д-р Еди Малока обърна внимание и на подкрепата и приноса на Южна Африка към мироопазващите мисии на ООН. Южна Африка и Африканския съюз поддържат мнението, че бъдещето на Либия трябва да се реши от самите либийци. Следейки внимателно разгръщането на ситуацията в Либия, д-р Малока призова либийските власти спешно да започнат двустранен политически диалог, базиран на мира и спазването на човешките права. Въпреки че започва нова страница в своята история, пред Либия стои дълъг стабилизиращ и възстановяващ процес, който трябва да доведе до референдуми и на първите свободни избори. Д-р Еди Малока продължи като отново обърна внимание на участието на Южна Африка в мироопазващи мисии на ООН в региона, както и като представи възгледите на Южна Африка, включително и някои насоки, за това как трябва да се подходи към въпросите повдигнати от Судан, Сомалия, пиратството и Зимбабве.

В своята реч д-р Еди Малока подчерта тактическото значение на северните държави, като България, в подсигуряването на интересите на региона чрез насърчаване на международната търговия, трансфер на технологии и осигуряване на инвестиции в африканските държави. Инициативи като SA-EU Стратегическо Партньорство и партньорството Африка-ЕС разкриват потенциала за изграждане на политически диалог и икономическо сътрудничество. Според д-р Малока участието на Южна Африка в IBSA и BRICS е важна стъпка към укрепването на позициите на южните държави в световните дела, и за утвърждаване на ролята на развиващите се икономики в реконструкцията на световната политическа и икономическа инфраструктура.
Д-р Еди Малока вярва, че чрез участието си в Съвета за сигурност на ООН като непостоянен член, Южна Африка ще се стреми да установи по-тясно сътрудничество между него и Съвета за сигурността и мира на Африканския Съюз. Тази подобрена връзка ще ускори сътрудничеството на двете институции в справянето с предизвикателствата пред сигурността и мира в Африка. Освен това, според него, целите на външната политика на ЮАР са основани върху четири основни елемента – защитаване на интересите на Африка, справяне с предизвикателствата на недоразвитите икономики, изграждането на едно по-ефективно икономическо партньорство между севера и юга и укрепване на многостранната система.

Д-р Малока продължи, като посочи Близкия изток като ключова географска величина по пътя към световния мир. Той наблегна на важността от потенциалното създаване на функционираща и международно призната Палестинска държава. Д-р Еди Малока осъди остро всички форми на насилие и от двете страни в конфликта в Сирия и призова за спешни вътрешни политически реформи с цел да се установи и позволи упражняването на основните политически свободи.

Към края на речта си д-р Еди Малока увери публиката, че Южна Африка има богат и дългогодишен опит в сферата на въпросите относно изменението на климата и увери, че Южна Африка е готова да бъде домакин на конференция на ООН за изменението на климата в Дърбан в края на ноември тази година.