28 март 2012 г., 14:30 ч., Народното събрание, София

Атлантическият клуб в България, заедно с посолството на Украйна в България и със съдействието на Института за културна дипломация организираха междупарламентарен дебат, озаглавен „Украино-българските отношения: 20 години на приятелство, доверие и партньорство”.

Старт на събитието даде д-р Соломон Паси, който изрази радостта си, че има възможността да бъде организатор на среща от подобно естество. Той поздрави участниците и изрази надежда дебатът да даде задоволителни резултати. След встъпителните думи на президента на Атлантическия клуб в България, заместник-председателят на Народното Събрание на Република България Георги Пирински се обърна към гостите с призива, че Украйна и България имат потенциал да развият двустранните си отношения много повече отколкото са равити те в момента. Въпреки това той вярва, че дори и потенциалът да не е развит традицията показва, че народите на двете държави са приятелски настроени един към друг. От своя страна председателят на Върховната Рада на Украйна подчерта колко важни за страната му са отношенията с България както за финализиране на процеса за присъединяване към Споразумението за асоцииране така и за бъдещата интеграция на Украйна към Европейския Съюз. В този контекст, опитът на България в преговорите за присъединяване ще бъде от голяма полза предвид сходствата между страната ни и Украйна.

Първият президент на Република България д-р Жельо Желев също изнесе реч по случай 20-тата годишнина от украино-българските отношения. Той си спомни с носталгия за дните по време на неговия мандат, когато е присъствал на решението за обявяване на независимостта на Украйна от Съветския съюз. Разбира се, той не пропусна да изрази надежда за бъдеща интензификация на двустранните отношения между държавите и да пожелае успех на украинските представители за преговорите за ЕС. Председателят на Групата за приятелство „България-Украйна” г-н Павел Димитров призова политиците на двете страни да положат повече усилия за съвместни проекти, защото според него до момента не е направено достатъчно в тази насока. Въпреки това допълни с радост, че приятелството, доверието и партньорството (според надслова на междупарламентарния дебат) създават предпоставки за бъдещи съвместни проекти, които в момента липсват.

Доклади във връзка с темата на дебата изнесоха бившият вице-премиер и министър на икономиката г-жа Лидия Шулева и други представители на политически и неправителствени кръгове. След официалната част на дебата посланикът на Украйна в България Н.Пр. Микола Балтажи показа на присъстващите изложба, която проследява 20-годишната дружба между народите на Украйна и България. Излжбата се състоеше от множество фотографии от срещи между българското и украинското правителство както и  от рисунки на ключови сгради и символи на двете страни. Освен, че събитието се радваше на голям медиен интерес и на интерес от млади посетители в Народното Събрание всички участници напуснаха срещата с убеждението, че Украйна е част от общото европейско семейство и политическата й интеграция към ЕС е само въпрос на време.