29 ноември 2016 г. (вторник) от 18:30 ч. в S*Bar, София

Дигитална национална коалиция, Американо-българска алумни асоциация и Singularity University в София, с подкрепата на Microsoft България, организират публична дискусия на тема „Социални медии и изкуствен интелект“, на 29 ноември (вторник) от 18:30 ч в S*Bar, София.

Събитието ще постави фокус върху социалните мрежи и ролята на изкуствения интелект в управлението им.

Гост лектори на събитието ще бъдат:

Стивън Меринджър, ръководител „Комуникационни дейности“, дирекция Публична дипломация, НАТО. Изградил дигиталната инфраструктура на НАТО, Стивън Меринджър ще сподели добри практики в изграждането на комуникацията на организацията.

Дениз Тургут, Account Technology Strategist в Microsoft, ще се фокусира върху разбирането за изкуствен интелект и ролята му в социалните мрежи: Microsoft Tay.ai, Google DeepMind, Facebook AI Research.

Ева Димитрова, Marketing & Bot Consultant, ще представи концепцията за адаптирането на изкуствения интелект в комуникацията и персонализирането на нуждите на потребителите.

Работният език ще бъде английски.