17-19 март 2015, Хотел Буши, Скопие, Република Македония

Сдружение „Младежко евро-атлантическо дружество” и македонският Изследователски център за сигурност, отбрана и мир, с подкрепата на програмата  на НАТО „Наука за мир и сигурност”, организират международен семинар за перспективни изследвания на тема „Насърчаване на информираността по въпросите на кибер-отбраната”.

Целта на семинара е да се повишат опитът и компетентността на участниците по въпросите на кибер-отбраната и сигурността на Балканите, разгледани през призмата на НАТО. Програмата на семинара ще обхване модули като „Информираност по въпросите на кибер-отбраната на Балканите и по света”, „Общи кибер-заплахи в Западните Балкани”, „Подходът на балтийските страни относно програмата за информираност по въпросите на кибер-сигурността”, „Създаване и развитие на обща стратегия по киберсигурност”, „Човешкият фактор и предизвикателствата на социалното инженерство и високоефективните настойчиви заплахи (APT)”, „Важността на екипите за отговор на извънредни компютърни ситуации (CERT)”, както и „Кибер-отбраната през призмата на модерната хибридна война”. Основна задача на форума ще бъде да се провокира активното участие и ангажиране на аудиторията с тематиката на събитието.

Лекторският състав на семинара включва представители от Министерството на информационното общество и администрацията и Министерството на вътрешните работи на Македония, Кооперативния център за кибер-сигурност на НАТО в Естония, Военната академия в Скопие, Центъра за демократичен контрол на въоръжените сили, Белград; албанската Национална агенция за кибер-сигурност, българския Център за мениджмънт на сигурността и отбраната; Института за ИКТ към БАН; ИТ компанията XLAB, Словения; компания certSIGN, Румъния; Екипите за отговор на извънредни компютърни ситуации на България, Хърватия, Албания, Черна гора, Словения и Босна и Херцеговина; както и редица други експерти с богат практически опит и експертиза в сферата на ИКТ и кибер-отбраната.

Събитието ще се проведе на 17-19 март 2015, Хотел Буши, Скопие, Република Македония.