София, 21-ви март 2011, хотел Шератон

На 21-ви март 2011г. Атлантическият клуб в България организира лекция с участието на Н.Пр. Фу Ин, заместник-министър на външните работи на Китайската Народна Република. В речта си на тема ”Развитието, предизвикателствата и възможностите на Китай”, тя засегна въпроси от вътрешната политика и начерта основните насоки във външните отношения на най-голямата социалистическа държава в света. Пред широка аудитория заместник-министърът говори за икономическата ситуация в Китай, отношенията със САЩ, позицията спрямо войната с Либия и редица други.

На първо място тя сподели, че наскоро Китай е приел 12-тия петгодишен план за развитие на своята икономика. Като приоритет се поставя подобряването на социалния статут на хората, така че всички да имат полза от реформите. Новият план е в унисон със стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз и цели да допринесе за дългосрочно развитие на търговските отношения, насърчаване на инвестициите, техническото сътрудничество и възможностите за развитие на туризма. В момента в Китай тече операция за подобряване на икономическото положение на хората, като се обръща особено внимание върху жилищата, чиито цени са прекалено високи. Чрез редица макроикономически инструменти правителството се надява да разшири вътрешното търсене и да съдейства за търговския обмен. В допълнение се насърчава развитието на инфраструктурата и туризма, като не на последно място се поставя акцент и върху проблема с прекомерното замърсяване на околната среда.

Скорошните природни бедствия, които сериозно засегнаха Япония, дават сериозни причини за притеснение в Китай. Ядрената криза предизвика нужда от преоценка на китайската енергийна стратегия, което доведе и до временното спиране на проект за изграждане на нови ядрени електроцентрали.

По отношение на ситуацията в Либия, Китай изрази сериозни резерви към резолюцията на Съвета за сигурност на ООН за налагане на забрана за полети над либийската държава. Заместник-министърът обясни тази поциция като балансиран подход, тъй като от една страна се противопоставя на употребата на сила в международните отношения, но не иска напълно да блокира възможностите за установяването на мира в тази размирна държава.

Н. Пр. Фу Ин заяви, че двустранните отношения между Китай и САЩ са от изключителна важност, като за всички е важно да има сътрудничество, а конфронтацията да се превръща в консенсус.

В речта си, Н.Пр. Фу Ин изрази становището, че България е ценен търговски партньор за Китай. Една област, в която двете страни могат да бъдат от взаимна изгода помежду си е областта на туризма, тъй като заместник-министърът предвижда броят на китайските туристи да нарасне от 60 на 100 милиона души. Тя описа България като „спокойна страна” и препоръча да се обърне повече внимание на рекламата, за да може България да се възприема като атрактивна туристическа дестинация.