3 май 2012 г., 15:30 ч., Аула, Софийски университет, София

Атлантическият клуб в България, заедно с Фондация Фридрих Еберт и Софийският университет, и със съдействието на Института за културна дипломация, организира публична реч на председателя на Европейския парламент Н. Пр. Мартин Шулц, озаглавена “Пътят на Европа за излизане от кризата”.

В началото на своята реч г-н Шулц изрази своите опасения за бъдещето на Европейския съюз, подчертавайки, че до този момент европейската идея е неспособна да се справи с предизивкателствата на 21-ви век. В този смисъл той изрази четири основни предизвикателства пред Европа.

На първо място бе поставена световната търговия, която според г-н Шулц вече не се осъществява на базата на двустранни отношения между суверени държави, а на базата на световни континентални блокове. Поотделно държавите членки не могат да са конкурентоспособни на огромните икономики на американския, индийския, азиатския и китайския пазари, изход от което са единствено общоевропейски стратегии.

Според председателя на ЕП една от основните причини за кризата в съюза са финансовите спекулации. Последствията от тях са почти 50-процентовата безработица в някои от най-развитите държави, като например Испания, както и до високите заплати на директорите на корпорации и банки, които често надхвърлят 3 милиона евро на година – факти недопустими за модерния облик на Европа.

Председателят на Европейския парламент изтъкна необходимостта от адекватни мерки за опазване на околната среда и препоръча инвестиции в енергоспестяващи продукти и в икономика с ниски въглеродни емисии. Г-н Шулц настоява за борба с обезлесяването, внимателна употреба на водните ресурси, превенция на болестите. Необходими са инвестиции в устойчиви и надеждни енергийни източници за борба с глобалното затопляне, основен принос за което има развития Западен свят.

Като основен проблем на ЕС бе поставена и миграцията, която за развит континент като Европа е безпрецедентна и бедствена. „Имаме все повече необходимост от европейски действия. Това в този момент звучи като противоречие и следователно е голямо предизвикателство за всички политици – на национално и международно ниво. Но трябва да запълним ямата между доверието на хората в нас, което все повече губим, и необходимостта от повече действия на европейско ниво, която непрекъснато се увеличава”, коментира Шулц.

В края на лекцията председателят на ЕП Мартин Шулц отговори на въпроси на студенти, преподаватели и журналисти. Според него еврото не е в криза, проблемът е в управлението му.