4 април 2013 г., 10:00 ч., Централен военен клуб, София

Събитето беше организирано по повод:

9 години България в НАТО
22 години Атлантически клуб в България
65 години НАТО

Атлантическият клуб в България, съвместно с Института за културна дипломация, организира публична лекция на  Н.Пр. Тодор Тагарев, Министър на отбраната на Република България, на тема „Бъдещите предизвикателства пред отбранителната политика“. Събитието се проведе на 4 април 2013 г. в Централния военен клуб.

Министър Тагарев разви своите виждания за съвременните предизвикателства пред отбранителната ни политика в три части:

  1. Контекста, в който днес неговият екип допринася за развитието на отбранителната политика.
  2. Бъдещите предизвикателства с най-съществено влияние пред отбранителната политика.
  3. Какво правим и какво възнамеряваме да правим през следващите месеци, за да се подготвим като страна да посрещнем тези предизвикателства?

По отношение на контекста, служебният кабинет води като свой приоритет стабилизирането на международното управление и осигуряването на финансова, икономическа и социална стабилност. Приоритетите ще бъдат постигнати чрез ограничаване ръста на безработицата и прилагане на мерки за подпомагане на най-уязвимите групи български граждани. „Ние ще организираме и ще осигурим провеждането на честни избори за 42-ро Народно Събрание”, заяви Тодор Тагарев. Той също подчерта като цел създаването на условия на военнослужещите, изпълняващи мисии зад граница, да могат да реализират конституционното си право да гласуват. Тези приоритети и отразяването на прозрачност на управление спомагат за взаимодействието с гражданското общество. „Днешната среща е малка стъпка в реализирането на този приоритет”, каза министърът.

Обсъждайки текущите проблеми, не може да не разгледаме и предизвикателствата на бъдещето.

Кои са най-важните предизвикателства?

Търсейки отговор е необходимо да се анализира широк спектър от стратегии и инструменти за сигурност. В частност, развитието на всеобхватния подход и гражданско-военното сътрудничество.

Предизвикателствата на мащаба – свидетели сме на проявата на много заплахи и широк спектър от предизвикателства. Тенденция, която най-вероятно ще се задълбочи през следващите години. Част от новите предзвикателства се появяват във физическата среда, но и част се появяват във виртуалната. Добър пример са заплахите в кибернетичното пространтство.

Финансово-икономическата криза и демографските тенденции усложняват намирането на решения на проблемите. Обществото очаква единен комплект от сили да бъде готов за операции за защита на суверенитета и териториалната цялост, да участва в операции да поддържане на мира и да подпомага гражданските власти. Според министъра, въоръжените сили трябва да са готови да действат срещу много по-широк спектър от заплахи. По този повод в НАТО бе предложена т.нар „интелигентна отбрана”, а в ЕС – обединяване на ресурси и споделяне на способности. По думите на Тагарев, един от основните инструменти тук е специализацията при която дадена страна инвестира повече ресурси за определена способност. Като възможност за българска специализация, той посочи медицинското осигуряване.

Предизвикателствата на неопределеността – Твърдението, че реформата на Въоръжените сили е приключила не е адекватна, смята Тодор Тагарев. В контекста на комплексността и непредвидимостта на средата за сигурност, те непрекъснато трябва да се развиват.

Предизвикателствата на диалога – При липсата на ясна и видима заплаха за стабилността, част от обществото не разбира смисъла на модерната отбранителна политика, а дори и необходимостта от поддържане на армия. В тази връзка, служебното ръководство на МО формира Обществен съвет по отбранителната политика.

Трябва да даваме доказателства на обществото, че то не напразно ни се е доверило, както и че средствата за отбрана се използват по най-рационалния начин. По отношение на националния сектор за сигурност, това което е необходимо е отвореност, готовност, съвместна подготовка, общ анализ на практическия опит.

Сегашното служебно правителство се е фокусирало върху проблемите на киберсигурността. Работи се по създаването на национална стратегия за киберсигурност. Министърът е възложил на специалисти да работят по Програма за развитие на способности за киберотбрана, както и по разработването на основни положения на национална стратегия за киберсигурност. В програмата ще се направи анализ на нуждите, ще бъдат определени и области за допълнително финансиране, като технология, образование, подготовка. Ще се разчита също така и на публично-частното партньорство и резерва на Въоръжените сили.

В заключение министърът заяви, че ще се търсят реалистични и ефективни възможности България да гарантира своята сигурност и отбрана. Ще се анализират възможностите за осигуряване на приемственост и последователност в отбранителната политика. По думите на Тодор Тагарев „Истинският гарант за последователност и за модерна отбранителна политика е информираното гражданско общество”.

На лекцията присъстваха Президентът на Атлантически клуб Соломон Паси, посланичката на Съединените щати Марси Рийс, както и други видни личности.