22 ноември 2012 г., 10:30 ч., хотел „Шератон”, София

Атлантическия клуб в България заедно със Американската Търговска Камара в България и Института за културна дипломация в Берлин, организираха годишна реч на Президента Росен Плевнелиев, по повод навършването на една година от встъпването му в длъжност. В речта си към Атлантическия клуб, на 22 Ноември 2012, на тема “Актуални проблеми и приоритети в системата за национална сигурност на Република България” Росен Плевнелиев изрази мнението, че днес в условията на турболентни и динамични времена и силно изявени глобални трансформации осигуряването и гарантирането на сигурност в световен и национален мащаб трябва да се планира за бъдещ период много повече от 20 години напред.

Той открои четирите ключови думи, които ще имат решаващо значение за бъдещото развитие и просперитет на България, а именно: интеграция, технологии, ресурси и демография.

Интеграция

 • България има интерес да споделя отбранителни ресурси както в НАТО, така и в Европейския съюз;
 • Да се продължи изграждането на модерна, гъвкава, мобилна и технологична армия, както и участието  в съюзнически операции и принос към националната сигурност в мирно време;
 • Стратегията за национална сигурност е приета с почти с пълен консенсус;
 • От 8 март 2011 г. се разработва и нова държавна политика в областта на отбраната и сигурността на страната;
 • Като предизвикателства пред БА остават: модернизацията и превъоръжаването, преструктуриране на бойните, осигуряващите и поддържащите сили, ресурсното и логистично обезпечаване на формирования от Българската армия във всяка точка на света;
 • национален приоритет е включването в концепцията на НАТО за интелигентна отбрана и в концепцията на Европейския съюз „Обединяване на способности и споделяне на разходи”.

Технологии

 • Дългосрочното развитие и сигурносста на страната ще зависят от иновациите, развитието на високи технологии и по-конкретно в индустриите на бъдещето – информационни и комуникационни технологии, производство на храни, биотехнологии и всичко, свързано с индустриите за човешкото здраве;
 • Ще са от значение новите индустриални политики и построяването на система от технологични паркове и индустриални зони ;
 • България да се позиционира като „регионален хъб” в сектора „Информационни и комуникационни технологии”;
 • Данните за година са:  550 фирми, 35 хил. работни места и раст от 16 % на година
 • България трябва да работи по въпросите на общосъюзническата киберсигурност;
 • Една от темите за Консултативния съвет за национална сигурност през 2013 ще бъде темата за киберсигурността и възможностите България да развива това стратегическо направление;
 • Стратегически проект за България е електронното правителство;

Ресурси

 • Фокусът е насочен към реформа във водния сектор, енергийната ефективност, енергийната диверсификация и върху инвестициите в изследователска дейност и производството на храни, използването на потенциала на обработваемата земя в България;
 • Съвместно със Световната банка са създадени 35-годишни мастерпланове за управлението на всяка капчица вода в България;
 • Планираните инвестиции в сектора на земеделската продукция  до края на 2020 г. са над 10 млрд. лв.
 • 18 октомври тази година в Будва Черна гора Съветът на министрите прие първата енергийна стратегия на общността, основни моменти тук са:
  1. създаване на конкретен и интегриран, конкурентен и тотално либерализиран енергиен пазар в Европа;
  2. привличане на инвестиции в енергийния сектор;
  3. сигурни и устойчиви доставки на енергия.

Последните в голяма степен са свързани със стратегиите на  България в  този сектор – енергийна ефективност като общонационален приоритет, енергийна диверсификация и развитието на енергийната инфраструктура.

 • С помощта на  Кохезионния и структурните фондове до 2020 г. ще бъдат инвестирани в енергийна ефективност поне 3 млрд. лв.;
 • По отношение на енергийните запаси от ключово значение е разработването на находището в блок „Хан Аспарух” в Черно море ;
 • Южният газов коридор и „Набуко Уест” са приоритети за България в изграждането на европейска енергийна инфраструктура;

Демография

 • От 1 януари 2021 г. демографският проблем ще бъде с нараснало значение за България
 •  Трябва да се наблегне на : иновативни политики за стимулиране на раждаемостта, повишаване качеството на живот и инициативи за връщането на нчшите сънародници от чужбина

По отношение на сигурността:
Съвета за сигурност към Министерски съвет вече функционира на основата на правилник , организиращ взаимодействието и координиращ взаимодействието и дейностите в системата на националната сигурност.

На последния КСНС е постигнат консенсус, чрез който службите НРС, НСО, „Военна информация” вече получиха своята перспектива.

Предвижда се, че до април 2013 г., на база на постигнатия консенсус, четирите закона в пакет – НРС, НСО, за Служба „Военна информация” и общият Устройствен закон, ще бъдат приети в парламента.

Акценти остават: асиметричните рискове и заплахи за сигурността : международния тероризъм, контрабандата, нелегалния трафик, корупцията, организираната и конвенционалната престъпност.

„Трансформациите в изграждането и развитието на системата за национална сигурност в крайна сметка зависят от ефективното функциониране на българската икономика, от икономическия потенциал на страната.”

„Гордея се, че България е член на НАТО, гордея се, че България е член на Европейския съюз. Това е най-висшето постижение на държавата в последните 20 години”.