1 март 2012 г., 11:00 ч., хотел "Шератон"

Атлантическият клуб в България, посолството на Франция в България, Чек Дежене, Емпорики Банк, Рено България и Виза организираха публична реч на френския посланик в България Н. Пр. Филип Отие, озаглавена „Предизвикателствата пред еврозоната”.

В своята реч посланик Отие подчерта стремежа на европейските страни за спасяване на еврото, важността на въвеждането на необходимите реформи и спазването на общностната  дисциплина.
Посланик Отие посочи задълбочаването на европейската интеграция като едно от трите основни предизвикателства пред еврозоната в бъдеще. Според посланик Отие европейското общество е осъзнало необходимостта от по-голяма европейска интеграция, но това е един дълъг и сложен процес. Н.Пр. Филип Отие обърна внимание на главната  роля на интеграцията между страните в областта на промишлеността.

В продължение на изказаните до този момент предложения, френският посланик отбеляза и необходимостта от данъчна хармонизация като условие за постигането на стабилен Валутен съюз и като знак на солидарност между страните в еврозоната. Данъчната хармонизация не би трябвало да отнеме част от конкурентноспособността на отделните държави заяви посланикът.

Като трето предизвикателство, което бе изтъкнато от френския посланик e обединяването на публични дългове чрез емитирането на общи дългови ценни книжа, т.нар. „еврооблигации”, които в момента предизвикват спорове между държавите членки. Посланикът беше категоричен ,че не може да има решение на кризата в еврозоната без споразумение между Франция и Германия, защото тези две държави съставляват 50% от БВП на еврозоната  и 40% от БВП на ЕС.

Френският посланик припомни,че основната причина за настоящата криза е това, че някои страни, предимно намиращи се в периферията на еврозоната преди влизането  им са имали средни лихвени нива от 15-16 % в банковата система, а след присъединяването си веднага са получили достъп до евтино финансиране и лихвите са спаднали до ниво 3%. Именно тези „лесни пари” ,подчерта посланика, са довели до натрупването на сериозен частен дълг в повечето страни.

В заключение френският посланик изтъкна  и важното послание, дадено от страна на ЕЦБ на 21 декември 2011 г.  към пазарите в отделните държави ,а именно отпускането на ниско-лихвени заеми към търговските банки.