17 февруари 2012 г., 11:00 ч., БТА, София

Атлантическият клуб в България, като партньор на Информационното бюро на Европейския парламент в България, организира кръгла маса, озаглавена „Политики на ЕС за гарантиране правата на пътниците, позлващи въздушен транспорт”.

Специален гост на събитието бе българският евродепутат г-жа Антония Първанова, която представи европейското законодателство свързано с правата на пътниците, ползващи въздушен транспорт. На събитието взеха участие г-жа Виолета Станичич, ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България, г-н Игнат Арсенов, директорът на Европейския потребителски център-България.

По думите на Първанова пасажерите трудно разбират как правилата в ЕС се прилагат на национално ниво, тъй като съществува неяснота в прилагането и изпълнението на съществуващите разпоредби. По този въпрос e необходима последователна законодателна рамка на Общността.

Българският еврoдепутат е на мнение, че трябва да се създадат еднакви в страните от ЕС мониторинг и санкции за авиокомпаниите, с цел съобразяването им с принципите и нормите на Общността. Тя отбеляза, че много авиокомпании  прилагат еврозаконодателството по начин, който им позволява да сведат до минимум задълженията си. Друг проблем е, че решенията на националните санкциониращи органи не са задължителни и не се прилагат на практика от авиокомпаниите.

Г-жа Първанова обърна внимание и на проблема свързан с точното тълкуване на различни термини от европейското законодателство води до различни интерпретации и прилагане на разпоредбите, чиято последица е, че пътниците не могат да разберат какви са правата им в конкретните случаи.

Друг проблем, който бе обсъден от г-жа Първанова бе недостатъчната прозрачност при формирането на цените на билетите. Според г-жа Първанова задължителните услуги, които са част от пътуването, като чекирането и правото на поне една бройка багаж, не трябва да са предмет на допълнителни такси, както е в момента.

В продължение на изложеното, евродепутат заяви, че за дългите закъснения и анулирането на полети пътниците трябва да бъдат третирани по един и същи начин и да имат право на компенсация. Първанова отбеляза, че при много непредвидени обстоятелства като природни бедствия, авиокомпаниите не могат да се погрижат за всички пътници, затова грижата за пасажерите при извънредни обстоятелства трябва да се поеме и от друга страна.

Г-жа Първанова подчерта, че е необходима удобна и лесна за използване система за обработване на жалби и изплащане на обезщетениe, имаща за цел да улесни пътниците в тези ситуации, а не да се превърне в бариера, която ги демотивира да потърсят правата си.