30 януари 2013 г., 11:00 ч., хотел „Шератон”, София

Атлантическият клуб в България, съвместно с Посолството на Съединените американски щати в България и със специалното съдействие на Института за културна дипломация организира публична дискусия с Н. Пр. Марси Рийс, посланик на САЩ в България.

В своята реч посланичката засегна различни аспекти на българо-американските отношения, които „ вече се радват на продуктивно партньорство, което обхваща много области.” През септември тази година се навършват 110 години от установяването на двустранни дипломатически отношения. „Това е повече от един век американско-българско приятелство”, заяви посланик Рийс.

Още в самото начало на своята реч Н.Пр. Рийс отбеляза накратко ползите от сътрудничеството на България и САЩ в областта на сигурността. Сътрудничество като съюзници повишава колективната сигурност, но също така има и други ползи. То създава трайна връзка между български и американски военнослужещи и подобрява оперативната съвместимост между двете армии.

Като важен аспект на партньорството Н.Пр. Марси Рийс посочи сътрудничеството в областта на енергетиката, като заяви че в основата на благоденствие на човечеството са сигурните енергийни доставки. Това важи с още по-голяма сила от епохата на индустриалната революция до сега. Според нея би било разумно да търсим разнообразни и надеждни източници на енергия. От България зависи дали ще вземе решение да развива или да не развива шистов газ, дали ще наблегне на развитието на адрената икономика или на „зелената енергия”. Но каквото и да реши България, Съединените щати са готови да окажат помощ по отношение на регулацията и технологичното ноу-хау.

Икономическите връзки и насърчаването на бизнеса са друга област, в която наистина бихме искали да видим растеж в близките години. Увеличаването на икономическото сътрудничество може да привлече необходимия капитал за инвестиции, да създаде работни места за местните общности тук, както и да доведе до появата на нови идеи и модерни технологии. В бъдеще посланик Рийс се надява да види много повече американски компании, привлечени от високо квалифицираната работна сила и благоприятните данъчни условия в България.

Друг важен фактор в развитието на междусъюзническите отношения е общата работа в борбата с организираната престъпност, както в България, така и на международно ниво. Сътрудничеството между правоохранителни служби на двете държави е отлично и дава конкретни резултати. Това, от своя страна, убеди правителството на САЩ да увеличи значително ресурсите за съвместни правоохранителни операции тук в България.

Не на последно място Н.Пр Марси Рийс постави и силни двустранни отношения, обхващащи много повече от една единствена институция, бизнес сделка или отделни преговори между нашите две правителства. Най-важните ни връзки се простират далеч извън стените на Американското посолство и Българското външно министерство. Това са междучовешки връзки, които придават на официалните отношения дълбочина и топлота и които ще гарантират просъществуването на тези отношения в бъдеще. Това са основните причини, поради които САЩ цени партньорството си с България и поради които иска да го направи още по-силно през идващите месеци и години.

В края на речта си г-жа Рийс отново наблегна на съюзническите ни отношения и трансатлантическото партнъортсво, както и на нашите най-важни връзки, изградени върху стремежа ни към върховенството на демокрацията, съблюдаване на фундаменталните свободи и осигуряване на по-добро бъдеще за идните поколения.