15-17 ноември 2016 г. в Скопие, Македония

ПанЕвропа – България, Изследователският център за сигурност, отбрана и мир, и американската Компания за международно развитие и техническа помощ, с подкрепата на програмата на НАТО „Наука за мир”, организират международна конференция на тема „Оценяване на най-добрите практики в телемедицината: Подобряване на здравната сигурност на Балканите”, която ще се състои на 15-17 ноември 2016 г. в Скопие, Македония.

Събитието ще бъде тридневен семинар с участието на международни новатори и лидери в здравеопазването от правителството, въоръжените сили и частния сектор в рамките на страните-членки на НАТО и страните-партньори, които ще представят практическа информация, която да бъде използвана в участващите страни. Сред участниците ще бъдат ръководителите в прилагането на телемедицината в рамките на техните звена в военната или гражданската правителствена структура, както и доставчици и иноватори в здравеопазването, образованието, медицинското оборудване или ИКТ / телекомуникационните технологии. Акцентът ще бъде поставен върху споделянето на информация между участващите страни. Резултатите от срещата се очаква да бъдат широко разпространени сред правителството, въоръжените сили, здравните и образователните институции и неправителствения сектор.

Панелите на семинара ще са насочени към съществени проблеми като сигурността на киберпространството за прилагането на телемедицината; здравните възможности на разположеното и местното медицинско оборудване; методите на обучение; споделянето на информация сред местните специалисти; предотвратяването и контрола върху заразните болести; най-добрите практики на телемедицината сред страните-членки и партньори на НАТО; интеграцията на телемедицината в отделните региони и граници; прилагането на телемедицината. В допълнение, конференцията ще включва демонстрацията на нови технологии за телемедицина, които предлагат решение на съществуващи проблеми в НАТО.