9 февруари 2012 г., 18:00 ч., Централен военен клуб, София

Атлантическият клуб в България, съвместно с посолството на Италия в България и със специалната подкрепа на Италианския културен институт в София организираха публична лекция на проф. Масимо де Леонардис, озаглавена „От войните между държавите до конфликтите в XXI век: историческа перспектива”.

Събитието бе организирано по повод  най-новата  книга на проф. Леонардис  озаглавена  „Ultima Ratio Regum. Военна сила и международни отношения“ , която  е разделена на две основни части: връзката между дипломация, революция и различните форми на войната и концепция за справедливата война и някои случаи на приложението й. В книгата се обръща внимание и на  новите международни операции след края на Студената война, в които Италия е участвала.

Проф. Масимо де Леонардис започна речта си като подчерта постоянното присъствие на войната като факт в историята и психологията на човешкото общество. В миналото войните, на които сме били свидетели са твърде конвенционални и обикновени, докато в  днешно време  са войни между държави и съпротивителни движения. Проф. Леонидис  подчерта  също така  ролята на войната като инструмент на политиката, определяща стратегията и развитието на страните от години насам.

Представената от проф. Леонардис лекция обръща внимание и на обстоятелството, че в 21-ви век се наблюдават асиметрични конфликти, като например военни действия на коалиция от държави срещу една държава, които в някои случаи подкрепят съпротивителни движения, зад които не стоят  специфичните принципи на Международното Право.

По време на лекцията бяха представени важни въпроси, свързани с връзките между чуждестранната политика и използването на военна сила в историческа план, както и ролята на дипломацията като средство за предотвратяване използването на военна сила.