8-10 юли 2012 г., Копаоник, Сърбия

Атлантическият клуб в България, в сътрудничество с Центъра за социален диалог и регионални инициативи от Белград и с посолството на САЩ в Сърбия, организира тридневен семинар, озаглавен „Опитът на България от процеса за присъединяване и членство в ЕС – препоръки за Сърбия”.

Семинарът имаше за цел да промотира сътрудничеството между студенти, млади професионалисти и академици от Сърбия и България и да приближи българския опит за европейска интеграция до сръбските студенти и сръбската общественост като цяло. Примерът на българското членство в ЕС може да бъде особено ценен за бъдещите преговори за присъединяване на Сърбия, за използването на предприсъединителни фондове и проблемите с корупцията. Структурата на политическата система, структурата на икономиката, големите проблеми в развитието, населените и културите на България и Сърбия са сходни.

Целта на проекта бе да се установи връзка между младото население в двете страни и да им предостави възможност да се образоват и информират помежду си за големите предизвикателства и пречки, които България среща по време на процеса си на интеграция в ЕС и какво може да научи Сърбия от българския опит. Този контакт и общата работа бяха още и възможност за установяване на ново приятелство и партньорски отношения между млади лидери от България и Сърбия.

Конференцията се състоя от две части. Първата част бе съставена от дискусии в три откриващи панела на тема българският опит от процеса за присъединяване и членство в ЕС. През вторият ден студентите бяха разделени на три групи и участваха в работни групи и обучения относно трите най-важни теми за присъединителния процес на ЕС, тези от които Сърбия ще научи най-много от България. Това са: борбата с корупция; икономика, финанси и търговия; хармонизация на външната политика на България и Сърбия с външната политика на ЕС.

Българските лектори, представящи България на това събитие бяха:

Соломон Паси, Президент на Атлантическия клуб в България, Министър на външните работи на България
Гергана Паси, Президент на Паневропейското движение – България, Министър на европейските въпроси на България
Максим Бехар, член на Атлантическия клуб в България
Милен Керемедчиев, Заместник- министър на външните работи на България
Тихомир Безлов, Ескперт, Център за изследване на демокрацията
Калин Маринов, Изпълнителен директор, Институт за икономическа политика