7 декември 2011, 18:15 ч., Нов български университет, София

Атлантическият клуб в България, заедно с Нов български университет, Фондация „Кредо Бонум”, Българското училище за политика „Дмитри Паница” и издателство „Сиела” и с подкрепата на Института за културна дипломация, организираха публична лекция на принцеса Лаурентин ван Оранйе от Нидерландия, озаглавена „Нов начин на мислене за едно устойчиво бъдеще: ценността на диалога между поколенията”.

Лекцията започна с кратък филм подготвен от фондацията на принцесата. В него деца от различни държави говореха за бъдещето на нашата планета. Именно децата и тяхното нетрадиционно мислене, според принцесата, могат да са изключително полезни, тъй като те могат да ни предоставят нетрадиционни решения на проблемите ни.

В своята лекция принцеса Лаурентин постави акцент върху необходимостта от едно ново мислене, нова стратегия за развитието на човечеството. Тя изтъкна, че светът се сблъсква с проблеми от различно естество – свръхпопулация, недостиг на ресурси, климатични промени – които до този момент са били непознати и единственият начин да се справим с тези предизвикателства е да променим начина си на мислене. Принцесата спомена и т.нар. Доклад “Брунтланд” от 1987 г., който за първи път въвежда термина “устойчиво развитие”. Според нея за да посрещнем бъдещите нужди на поколенията, трябва да се замислим върху сегашните си потребности. Тя изтъкна, че единственият начин да се научим да мислим за бъдещето си е да се вслушаме в нашите деца.

Принцеса Лаурентин цитира и Алберт Айнщайн със неговата знаменита мисъл “Логиката ще те отведе от точка А до точка Б. Въображението ще те отведе навсякъде!”. Тя заяви, че не е мечтателка, но има големи амбиции и иска да остави следа след себе си. Принцесата все пак напомни, че действията ни, а не нашите мечти определят дали наистина ще постигнем нещо съществено. Тя заяви, че всички ние знаем, какво трябва да направим, за да променим света – важни са дори най-малките жестове, като това да не стоим дълго под душа, или да пестим електричество. Според нея да направиш нещо непознато, нещо което до този момент не е правено е изключително трудно, но ако не опиташ няма как да видиш дали си на правилния път. Тя даде пример с неправителствена организация, която тя е стартирала през 2004 г. за борба с неграмотността в Холандия. Днес тя вече е голяма европейска фондация със сериозен бюджет и има съществен принос в осигуряването на образование за всички деца. Амбицията и е един ден нивото на неграмотни хора в Холандия да стане 0%. Принцесата заяви, че тя е само катализатор на тези инициативи и нейната цел е да привлече колкото се може повече хора и международни неправителствени организации.

Принцеса Лаурентин обърна сериозно внимание на детското възпитание и образование, тъй като според нея децата са основният капитал, в който трябва да инвестираме. “Те могат да ни помогнат да измислим решение на проблемите ни чрез своето въображение”, допълни тя. “Искам г-н Фини да предаде това съобщение на децата. Нека мислим по различен начин.”

Принцесата приключи лекцията като благодари на България за прекрасното прекарване. “Тук чух фразата “Ние сме 20 г. назад”. Аз не съм съгласна с това. Според мен вие имате 20 г. опит в това да не бездействате, да се опитвате да промените нещата”, заяви тя. “Не знам, къде ще ме отведе мостът, по който съм тръгнала, но аз ще продължа да се движа по него”, завърши принцеса Лаурентин.