18-ти май 2011, 11:00, хотел Шератон, София

Атлантическият клуб в България и посолството на Съединените американски щати в България организираха лекция с участието на Робърт Върнън, бивш заместник-началник на полицейското управление на Лос Ангжелис на тема „Най-важното за преодоляване на корупцията”. Събитието се проведе на 18-ти май от 11:00 в хотел Шератон, София.

Началник Робърт Върнън започна своята лекция, като постави акцент върху предимствата на добрия организационен жизнен цикъл – определяне на принципите, както и споделяне на процедурите за по-нататъшно развитие на тези принципи. Но той допълни, че когато се достигне до оптималното равнище на организацията е необходимо да се избягва придаването на твърде голямо значение на процедурите. Според него, не трябва да се неглижират принципите, защото по този начин процедурите стават кухи, а това води до отдалечаване от оптималното равнище.

Началник Върнън сподели своето виждане, че както за извършването на престъпление са необходими три елемента – престъпник, жертва и местопрестъпление, така и за възникването на корупционни практики е необходимо не само корумпирано ръководство, но и организационна апатия и обществена търпимост към корупцията. В противен случай тя не би могла да се реализира на практика.

Според началник Върнън могат да бъдат посочени четири стъпки за борба с корупцията – обучение, порицание, корекция в поведението, и най-важното – тренировка и възстановяване. Първата стъпка обхваща запознаване с негативните резултати от корупцията и ползите от справянето с нея, както и създаване на международна база данни относно корупцията и дори разказването на успешни анти-корупционни истории. Втората включва ясно дефиниране на корупцията, даване на примери за нея и осигуряване на разбиране. Третата стъпка – поправянето се осъществява чрез програма за изграждане на характери, награждаване на проявите на почтеност, наказване на продължителни нарушавания на стандартите с цел постигане на корекцията в поведението. Четвъртата стъпка се изразява в подготовка за бъдещите изпитания, растеж, възстановяване и внушаване на надежда.

Началник Върнън обърна внимание и на рисковете от корупцията и опасността от проявеното безразличие. Той смята, че корупцията разрушава общественото доверие и може да спомогне за настъпване на анархия, тирания, бедност и/или тероризъм. Този сценарии няма общо с описанието за една демократична република, а именно „общност от свободни хора, които се съгласяват да бъдат управлявани от своите първенци“. Така успешното управление се основава на доверие, което корупцията разрушава. Освен това тя оказва отрицателно влияние върху развитието на пазарната икономика и навлизането на чужди инвестиции. Началник Върнън допълни, че корупцията води до създаване на затворени системи и липса на отчетност. Той, също така, отбеляза различни обективни и личностни фактори, водещи до корупция. Началник Върнън посочи Либерия като положителен пример за водене на борба с корупцията, но добави, че България и САЩ са загубили няколко места в класацията на „Прозрачност без граници“ за корупционното равнище на страните по света.

Началник Върнън завърши своята лекция с това, че изграждането на твърдост на характера за устояване на изкушенията от корупцията е абсолютно необходимо за нейното изкореняване. Той даде няколко ценни съвета за това как да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени днес. Той посочи, че „обществата са променяни (ако въобще са променяни ) от хора, които вярват в нещо, държат на нещо или имат желанието да се противопоставят на нещо“.