28-29 октомври 2014

Обезпокоени от продължаващата криза в Украйна, Атлантическият клуб за България, в сътрудничество г-н Ян Кернс от Европейската мрежа за лидерство (European Leadership Network), г-н Джим Колинс от Фондация Карнеги за международен мир (Carnegie Endowment for International Peace), г-н Волфганг Ишингер от Мюнхенската конференция за сигурност (Munich Security Conference) и г-н Игор Иванов от Руският съвет за международни отношения (Russian International Affairs Council) започват инициатива за изграждане на диалог между млади представители от Украйна, Русия, Европа и Съединените щати по щирок спекър от въпроси относно бъдещето на Украйна в средносрочен план и бъдещето на Евро-атлантическата сигурност, като дългосрочна цел.

Събитието се нарича First Meeting of the Younger Generation Task Force for Ukraine and Euro-Atlantic Security и ще се състои на 28 и 29 октомври 2014 г. в София.

Участниците ще бъдат от Русия, Украйна, САЩ, Обединеното кралство, Латвия, Турция, Франция, Германия и Полша. Програмата на събитието се състои в семинар от ден и половина относно влошаващата се международна криза в Украйна.

Главните въпроси за дискусия ще включват практически стъпки за прекратяване на конфликта в Украйна, както и идеи и процеси, които биха спомогнали постигането на решение от правителствата.

Целта е участниците да разменят идеи, дискутират и предложат различни мерки относно политическите и дипломатически предизвикателства, сред които конситуционни и правителствени реформи, национална сигурност и управление на кризи, икономика, търговия и енергийна сигурност, лингвистични, културни и религиозни въпроси.

Формата на срещата ще бъде дискусия, която да позволи свободен обмен на идеи по отношение на изброените проблеми. Тя ще включва както пленарни сесии, така и работа по групи. Имайки предвид динамиката на кризата в Украйна е важно да се състоят периодични срещи с цел да бъдат поставени всички проблеми на обсъждане и да се започне конструктивен диалог.