11-13 септември 2013 г., 11:00 ч., Централен военен клуб, София

Българският евро-атлантически младежки клуб, Институтът за културна дипломация – Берлин, Софийският форум за сигурност и Атлантическият клуб в България организират тридневна международна конференция на тема „От консуматор на сигурност до важен регионален актьор: Афганистан след ИСАФ“.

Конференцията ще акцентира върху ролята на НАТО и международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан и напредъка в усилията им за подпомагане на афганистанското правителство за създаване на сигурна среда.

Събитието ще се състои на 11-13 септември 2013 г., от 11:00 ч. в Централния военен клуб, София.