27-28 октомври 2015 г. (вторник-сряда), 09:30 ч., Централен военен клуб, бул. „Цар Освободител” 7, София

Атлантическият клуб в България и Сдружението на жените военнослужещи, със специалната подкрепа на НАТО, организират международна конференция на тема „Жените, мира и сигурността: Какво правят и защо е от значение” по повод 15-та годишнина от приемането на Резолюция 1325 от Съвета за сигурност на ООН.

Събитието ще се проведе на 27-28 октомври 2015 г. (ВТОРНИК-СРЯДА), от 09:30 ч. в Централен военен клуб, бул. „Цар Освободител” 7, София.