20 октомври 2011 г., 14:00 ч., хотел "Шератон", София

Атлантическият клуб в България, заедно с Институт „Отворено общество” – София, Българския дипломатически институт и със специалната подкрепа на Института за културна дипломация организираха публична лекция на европейския комисар за развитието Андрис Пиебалгс, озаглавена “Как европейското сътрудничество за развитие допринася за изменянето на глобалния ред”.

Комисар Пиебалгс започна речта си, подчертавайки значимата роля на България по отношение на оказването на помощ на развиващите се страни. Според него това ще доведе до подобряване на имиджа на страната. Г-н Пиебалгс не отрече затрудненията, които някои страни изпитват, включително и България, но според него това не бива да бъде повод за това да се обрърне гръб на развиващите се страни. Той акцентира върху нарастващата взаимозависимост в света и по-специално на факта, че просперитета на България е свързан не само с този на ЕС, но и на целия свят, в това число и Африка. Еврокомисарят препоръча на страната ни да увеличи дела от своя брутен вътрешен продукт (БВП) предоставян в помощ на развиващите се страни, който към настоящия момент е 0,009 % от БВП.

Г-н Пиебалс постави ударение и върху необходимостта от колективно сътрудничество в борбата със световните заплахи. Според него основните причини за войните и кофликтите в света са бедността и несигурността и това налага необходимостта от „работа в екип” по отношение на бедните страни. Еврокомисарят изтъкна водещата световна роля на ЕС като донор с отделяните 50 млрд. евро годишно за помощ. Тази помощ следва да бъде възприемана като инвестиция в бъдещето на Европа, добави още той. За промяната във възприятието за света г-н Пиебалгс посочва най-голямото събитие на нашето време – Арабската пролет. Основният принцип предложен от ЕС по отношение на програмите за партньорство с тези страни е „повече за повече” – повече помощ за страните осъществяващи повече реформи, подчерта еврокомисарят.

Комисар Пиебалгс продължи, като представи ключови моменти от програмата на ЕС предназначена да окаже помощ на най-бедните страни, носеща наименованието „Дневния ред за промяна”.  В нея се предвижда съсредоточаване на усилията в по-малко области и към държавите, които са най-нуждаещи се, каза още комисарят. Предвижда се също така в бъдеще разходите на ЕС да бъдат концентрирани върху сектори от ключово значение за дългосрочния растеж и където тази външна помощ се очаква да доведе до промяна, добави още той. Еврокомисарят постави ударение върху приоритетните сектори, за които ЕС ще отпуска средства, сред които са социална закрила, здраве, образование, добро управление, зачитане на човешките права и демокрацията, равенство между половете, роля на гражданското общество и борба срещу корупцията.

В края ня своята реч, еврокомисар Пиебалгс призова още веднъж към обединяване на усилията на всички държави членки на ЕС за преборване на бедността както и координиране на действията с други глобални партньори като САЩ, Китай и Япония. Той допълни още, че ако тези страни, които имат възможност не помогнат, то това ще доведе до увеличаване на проблемите с международна значимост като например обезлесавяне и разрушаване на почвата. „Никой не би могъл да предвиди кога ще избухне кризисна ситуация, но ЕС трябва да има готовност да подпомогне демократизацията, устойчивия растеж и развитието на пазарите в тези страни.”