23 юни 2011 г., 11:00 ч., хотел "Радисън", София

Атлантическият клуб в България, Паневропейското движение – България и Институт „Отворено Общество“ – София, заедно със съдействието на Института за културна дипломация, организирха публична дискусия по повод края на унгарското председателство на Европейския съюз, наречена „ЕС след унгарското председателство и къде е България“. Участие в дискусията взеха посланикът на Унгария в България Н.Пр. Юдит Ланг, министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и президентът на Паневропейското движение в България г-жа Гергана Паси. Събитието се проведе на 23 юни в хотел „Радисън“ в София.

Дискусията откри г-жа Гергана Паси, която поднесе своите поздравления към Н.Пр. Юдит Ланг. Тя поздрави посланик  Ланг за постигнатите успехи по време на унгарското председателство и изтъкна факта, че именно по време на това председателство бе гласуван законът за стандартизиране на зарядните устройства на мобилните телефони, проект, иницииран именно от Соломон и Гергана Паси.

Посланикът на Унгария направи равносметка на изминалите шест месеца от първото председателство на Съвета на ЕС на нейната страна и изрази своето задоволство от направените стъпки за прилагането на стратегията „Европа 2020” и подобряването на икономическите политики в ЕС (кохезионната политика, създаването на съвместна енергийно ефективна политика и инфраструктура, икономическото управление и мерки, водещи до по-сгрога бюджетна дисциплина и планиране. Тя изрази надежда, че са успели  в стремежа си да поставят Европа по-близо до хората, защото точно те я правят силна. Именно „Силна Европа“ бе мотото на унгарското председателство на ЕС.

Като основен акцент в публичната дискусия се открои и европейската стратегия за развитие на Дунавския регион и осъществяването на програми за устойчиво развитие на региона, които да спомогнат за едно по-ефективно водно стопанство, ускорено изграждане на трансевропейските транспортни коридори и засилване на научното сътрудничество между страните по поречието на река Дунав. Министър Плевнелиев изрази своя оптимизъм и заяви, че големите проекти трябва да се случват, за да отворят път  за малките. „Свързаност е нашата предпоставка за успех и същевременно тотален приоритет”, бе неговата теза. Точно поради тази причина България настоява средствата от Кохезионния фонд  за инфраструктурните проекти да не бъдат намалявани през следващия програмен период (2014 – 2020 г.). Росен Плевнелиев сподели гордостта си от факта, че България е единствената държава, реализирала проект чрез крос-финансиране от три фонда. Според него това е правилната стратегия, чрез която следва да бъдат реализират проектите.

Дискусията „ЕС след унгарското председателство и къде е България“ се състоя ден преди започването на заседанието на Европейския съвет и се радва на широк интерес от страна на медии, студенти, представители от бизнес средите и дипломатическия корпус на България.