София, 20 декември 2010, хотел Радисън

Атлантическият клуб в България бе партньор в организиранaта дискусия „ЕС след белгийското председателство и къде е България“, проведена на 20 декември в Радисън хотел, съвместно с движение  Паневропа и институт Отворено общество.
Като специален гост, белгийският посланик Марк Михелсен обобщи резултатите от председателството на страната през изминалите 6 месеца.

Посланик Михелсен акцентира върху мерките за преодоляване на негативните ефекти от икономическата и финансовата кризи, работата по прилагането на Стокхолмската програма в областите правосъдие и вътрешен ред, и засилването на социалното измерение на ЕС, припомняйки, че 2010 бе европейската година за борба с бедността.
Клъстърите от най-голяма значимост за общността, рефлектиращи основните задачи за периода, очертани от Негово

Превъзходителство, бяха:

 • Справяне с икономическата и финансова кризи;
 • Засилване на вниманието и действията по социалните измерения на ЕС;
 • Приложение на Стокхолмската програма и план за действие  по теми, като съдебна система  и вътрешни работи;
 • Околна среда и климатични промени;
 • Външни измерения: разширяване и обща търговия

Част от най-важните резултати от дейностите през периода са свързани със:

 • Финален доклад за силите за действие и решението за постоянно действащ механизъм за финансова стабилност, повишаване на европейската икономическа координация и управление плюс решение за промяна в Лисабонския договор;
 • Въвеждане на законодателни механизми за финансово регулиране и наблюдение чрез финансов контрол на банките, застрахователните компании и финансовите пазари;
 • Директиви за задължително разплащане на публичния сектор с фирмите;
 • Стратегия за заетостта в контекста на Европа 2020: залагане на цели на нова стратегия за заетостта;
 • Въпроси на криминалността (трафика на хора), вътрешни работи/тероризъм (споразумение между ЕС и САЩ за финансовата информация; започване на преговорите за обмен на информация за пътуващите); юриспруденция (сътрудничество по брачното законодателство);
 • Подготовка на законодателството за „зеления” транспорт и „зелената” енергия (евровинетна система);
 • Стартиране на преговорите за разширяване с Исландия, прогреса в пред-присъединяването на Хърватска, отварянето на нова глава на преговорите с Турция, статута на Монтенегро като кандидат, решение за запитване до Комисията по кандидатския статус на Сърбия.

В заключение бе казано, че белгийското председателство е осъществено при съблюдаване на интересите на европейската общност, в добро сътрудничество на страните членки, Европейския парламент и Комисията.

Доклад бе представен и от министър Цветан Цветанов, с фокус върху темите за организираната престъпност, корупцията, правосъдието и членството на България в Шенгенската общност. Министър Цветанов заяви, че до края на месец декември в парламента ще бъдат приети промените в закона за МВР, а препоръките от доклада на „Отворено общество“ ще бъдат внимателно анализирани, като върху някои от тях вече се работи.