13 януари 2012, 14:00 ч., хотел "Шератон", София

Атлантическият клуб в България и посолството на Кралство Нидерландия, и с подкрепата на Института за културна дипломация, организираха публичната лекция на холандския политик г-н Франс Тимерманс, озаглавена „ЕС: в историята ли е общото ни бъдеще”.

Началото на изказването си г-н Тимерманс започна с благодарности към представянето на Соломон Паси, продължавайки с подчертаването на различията на отделните европейски народи и нуждата ЕС да намери баланс в отношенията между тях по мирен начин, избягвайки историческите предразсъдъци. За тази цел холандският политик изразява мнението си, че европейските страни трябва да се уповават на три основни принципа, за да се избегнат бъдещи въоръжени конфликти – създаване и развитие на правови държави, съблюдаване на основните човешки права, както и зачитане на съществуващите демократични правила. Като основен аспект за постигането на този баланс беше споменато подобряването на двустранните отношения между Германия и Франция, извеждайки на преден план съдействието за постигането на общи цели и пренебрегвайки съществуващите предасъдаци. Също така беше споменато, че последователното постигане на тези цели е било успешно поради съвместната мирна работа на двете страни.

Според г-н Тимерманс създаването на съвременната нова обединена Европа след  падането на комунизма беше отбелязано като преекспоанирано, имайки предвид прекалено големите очаквания за социална справедливост на народите от Източна Европа и надеждите на западните общества съседите им бързо да достигнат тяхното икономическо, социално и политическо ниво.

Като негатив посланикът на Холандия вметна, че и в двата бивши лагера съществува носталгия към двата режима преди  1989 г., основно сред  хората, живели по това време, предпочитайки ги пред една нова обединена Европа. В допълнение към това, г-н Тимерманс изрази съжалението си, че след около петдесет години опити за обединение все повече европейски  граждани започват да вярват неоснователно в регреса на тази идея, очаквайки тенденция за подчертано негативна трансформация на сегашната ситуация.

Като идея за преодоляване на съществуващите предизвикателства той предложи съвместна работа за подобряване на сегашното положение, включваща поемане на възможните рискове дори при вероятност за намалени лични доходи, която се наблюдава при все повече от представителите на най-младото поколение. Също така беше подертано, че в момента Европатрябва да направи избора си дали да се справи сама, или да  разчита на външна помощ.

Г-н Тимерманс заяви също, че въпреки трудностите от комуникационна гледна точка трябва да се намери подходяща тактика за убеждаването на различните нации в позитивите на едно партньорство за сметка на постигането на националистични цели.

Последвалите  въпроси бяха свързани с предизвикателствата пред интеграцията на разичните нации и спазването на основните човешки права, които бяха коемнтирани с идеята за повече толерантност в умерени граници, граничещи с балансиран мултикултурализъм, и по-стриктни икономически мерки, ненарушаващи стандартите на човешкото съществуване. Холандският политик беше попитан дали  има тенденция към регресия в ЕС, а неговото мнението беше, че не трябва да има деление между страните членки и е нужно да се заложи на активен диалог между тях за постигане на общи цели.

По време на събитието беше зададен въпрос и за икономическото значение на миграцията на ромите от източноевропейския блок след 1989 г и перспективите за разрешването му. Холандският политик отговори, че това е комплексен проблем, свързан с множество различни малцинства, чийто негативни аспекти на поведение са основно представяни пред различните обществени групи, а според него би трябвало да се вземат предвид и положителните такива, прилагайки дългосрочни политики на ЕС за интеграцията на  тези хора.

В края на събитието г-н Тимерманс благодари за поканата и подчерта удовлетворението си от организацията, зададените  въпроси и възможността да присъства на конференцията.