12 юли 2011 г., 14:00 ч., хотел Шератон, София

Атлантическият клуб в България, съвместно с Института за културна дипломация и със специалната подкрепа на Търговската американска камара в България и Българското училище за политика, организираха публична реч на европейския комисар по търговия Н. Пр. Карел Де Гухт. Речта беше озаглавена „Европа и светът: Търговски перспективи за следващите 20 години“ и се проведе на 12 юли от 14:00 ч. в хотел „Шератон” в София. Посещението на г-н Де Гухт в България на 12 юли бе отбелязано и с дискусии относно търговските отношения между ЕС и трети страни, и по-специално – тези от Близкия Изток.

В своята реч Г-н Де Гухт отбеляза, че Европа все още е най-големият пазар в света. С повече от 500 милиона потребители, Европа предлага огромен пазар за реализация на българските продукти. Така, комисарят подчерта важността на мониторингa на качеството на българските стоки и го представи като най-важното условие за добри търговски отношения между страната и останалата част от ЕС.

По време на събитието, г-н Де Гухт се фокусира върху разстящото значение на търговските отношения с Китай и развиващите се пазари като Бразилия и Индонезия – въпрос, който ЕС обсъжда през последните няколко месеца. Европейският комисар отбеляза, че със своите 27 държави-членки, ЕС трябва да работи заедно за развиването на тази инициатива. Г-н Де Гухт подчерта, че Европа има голям потенциал в тази област, но е необходимо да се развиват вече съществуващите търговски отношения с посочените по-горе възникващи пазари.