20 април 2012 г., 16:00 ч., хотел "Шератон", София

Атлантическият клуб в България, съвместно с Европейския политехнически университет, и с подкрепата на Института за културна дипломация, организираха публична реч на заместик министър-председателя на Косово Н. Пр. Бояр Букоши, озаглавена „Евроатлантическата ориентация на Република Косово“.

В основата на изказването на Н. Пр. Буяр Букоши стоеше тезата, че присъствието на НАТО в региона е от жизненоважно значение. Това важи както в исторически контекст, така и в контекста на бъдещето на Западните Балкани. Според него Косово добре осъзнава това и именно затова правителството ще направи всичко необходимо страната да стане член на организацията възможно най-скоро. „Косово все още не е член на НАТО, но НАТО е в Косово. Ние в Косово трябва да работим много усърдно, за да можем да си проправим пътя към НАТО и да станем част от това семейство“, каза Букоши. В тази връзка той призна, че въпреки усилията на политическата класа да приравни стандартите в страната с тези на останалите страни-членики на НАТО, съществуват редица проблеми за изграждането на стабилно гражданско общество. Освен това, г-н Букоши призна че съдебната система в Косово все още не е достатъчно развита, за да може да се справи със съществуващата корупция.

Косовският вицепремиер наблегна също и върху обтегнатите отношения между неговата страна и Сърбия като призова международната общност, и по-специално Европейския съюз, да бъдат по-взискателни към действията на Сърбия спрямо Косово. Според него фактът, че редица европейски държави не признават независимостта на Косово показва липсата на единство в ЕС. Г-н Букоши посочи редица действия от страна на Сърбия, които са не само в разрез с нормите на международното право, но и които поругават основни човешки права. Също така той обясни, че икономическата и социо-политическата стабилизация на Косово е неизменно свързана с укрепване целостта на административните структури, което от своя страна зависи от интеграцията на сръбското малцинство, което до момента служи като подривен елемент. Затова, най-важната задача е Сърбия да бъде склонена да признае независимостта на неговата държава.

Изказването на вицепрепиера на Република Македония, Н. Пр. Муса Джафери, също беше свързано с евроатлантическата интеграция на региона. Той посочи, че когато Македония се присъедини към Европейския съюз и НАТО, тя ще може да реши както икономическите си проблеми, така и вътрешнополитическите казуси, които в момента изглежда се намират в задънена улица. Такива са редица вътрешни, регионални и двустранни различия, които предстои да бъдат изгладени в резултат на евроатлантическата интеграция на страната. Н. Пр. Муса Джафери заяви, че разчита на подкрепата на България за разрешаване на конфликта с Гърция. Именно този спор спира членството на страната в НАТО и в ЕС. А това членство е важно и за ЕС, и за Македония, защото вицепремиерът смята, че Съюзът няма да е цялостен без участието на Западните Балкани в него. След речта на македонския вицепремиер президентът на Атлантическия клуб и бивш външен министър д-р Соломон Паси припомни позитивното влияние на България върху преговорите на Македония с Гърция. Той разказа на слушателите, че страната ни е издействала възможността за незабавно приемане на Македония в НАТО, веднага щом се стигне го компромис с Гърция, без да има нужда да се чака свикването на нова среща на върха.
В края на събитието беше отворен панел за въпроси и отговори, в който двамата лектори изясниха на публиката някои елементи от позициите си.

Събитието се радваше на огромен интерес от чуждестранни и български дипломати, политици, медии и др.