13-ти май 2011, 14:00, хотел "Шератон", София

Интелигентно потребление, интелигентни машини и интелигентна инфраструктура представляват бъдещето на енергийната ефективност според Ханс ван дер Лоо, вицепрезидент на Shell International и началник на Отдела за контакти с ЕС на компанията. В петък Ван дер Лоо изнесе програмна лекция в българската столица София под надслов „Бъдещето на транспорта с ниски въглеродни емисии“ по случай съвпадащата двадесетгодишнина от основаването на Атлантическия клуб в България (АКБ) с навлизането на Shell на българския пазар.

Според вицепрезидента на Shell под „интелигентно потребление“ се визират потребите-ли, стремящи се към постигане на по-добра енергийна ефективност; под „интелигентни машини“ – превозни средства, проектирани да пестят гориво и да отделят възможно най-малко количество въглеродни емисии, а „интелигентната инфраструктура“ също е предназначена да увеличава енергийната ефективност.

Ван дер Лоо посочи като пример за интелигентна инфраструктура междуотрасловите транспортни терминали, съчетаващи различни видове транспорт с цел по-бърза и по-ефективна смяна на един вид с друг, с което да се пестят енергия, време и разходи. „Възможните решения са три- интелигентно потребление, интелигентни превозни средства и интелигентна инфраструктура. Единствено тяхното съчетаване може да подобри общото състояние на сектора за автомобилен транспорт“, обясни вицепрезидентът на Shell, цитиран от ежедневника „Дневник“. Той посочи изчисления, според които за да бъде увеличена ефикасността на горивата с 1-2 % ще са необходими между 20 и 30 години, като добави, че няма смисъл да се предлагат ново поколение горива с намалени въглеродни емисии ако превозните средства, които ги използват, не получат широко разпространение. Според него е много вероятно голяма част от днешните автомобили да продължат да се използват и през следващите 20 години, докато периодът на експлоатация на самолетите обикновено е 22 години.

Ван дер Лоо каза още, че използването на електромобили има смисъл единствено ако електричеството, което те изразходват, не се произвежда във въглищни топло-електрически централи, защото в противен случай нивото на замърсяване на природата ще запази сегашната си величина. Той наблегна на факта, че най-голямото предизвикателство за петролните компании е да посрещнат нарастващото в глобален мащаб търсене на горива, докато същевременно търсят начини да намалят парниковите емисии.

Ван дер Лоо допълни, че Shell разглежда биогоривата като една от добрите възможности за предпазване на околната среда. Той обясни, че докато първото поколение биогорива се произвеждат от земеделски култури, с което се намалява производството на храни, то биогоривата от второ поколение – например синтетичните продукти – не правят това. „Ако попитате хората какво предпочитат да имат – храна или биогориво – 97 % от тях ще кажат храна. Останалите три процента ще почакат три дни, докато огладнеят съвсем, и тогава ще променят мнението си“, заяви вицепрезидентът на Shell. Той също така посочи, че само 20 % от изразходваното от автомобилите гориво отива за транспортни цели, докато останалите 80 % – за създаване на топлина, като промяната на това съотношение предоставя още една възможност за увеличаване на енергийната ефективност.

Според изчисленията на Shell, две трети от населението на планетата ще живее в градовете до 2050 г., сравнено с около 50 % днес. По този начин намаляването на емисии-те на парникови газове ще зависи не само от петролните компании и производителите на автомобили, но и от местните власти, заключи Ван дер Лоо.