29 април 2014 г. (вторник), от 09:00 ч., в представителството на ЕК, ул. „Раковски” 124

Атлантическият клуб в България, съвместно с посолствата на страните от Вишеградската група (Чехия, Унгария, Полша и Словакия), организира конференция по повод 15 години от първото разширяване на НАТО на изток. Събитието ще се проведе на 29 април 2014 г. (вторник) със заглавие “Бъдещето на общата европейска отбрана”, в представителството на Европейската комисия в София.

Конференцията има за цел да предостави платформа за дебат, в който да се обсъдят минали уроци, актуални предизвикателства и бъдещи перспективи пред Алианса в контекста на динамичните международни отношения. В допълнение ще се дискутира възможността за оформяне на „Балкански Вишеград” –  Група Б5 (“Балкани 5”) по подобие на Вишеградската четворка.

Събитието ще се проведе на 29 април 2014 г. (вторник), от 09:00 ч., в представителството на ЕК, ул. „Раковски” 124.