The Atlantic Club of Bulgaria

Projects - Activity Report

2013

Вдъхновен от церемонията по връчването на нобеловите награди, на която присъства в края на миналата година в Осло, Соломон Паси лансира идеята ЕС да номинира България за наградата през следващата година. Като носител на Нобелова награда за мир, от тази година Съюзът има легитимното право да номинира хора и институции за престижната награда и г-н Паси смята, че България трябва да се възползва от тази възможност.
more

2012

(Спонсорирано от: НАТО)
Младежкото евроатлантическо дружество, Атлантическият клуб в България, Атлантическият клуб в България – Бургас, Министерството на отбраната и със специалното съдействие на НАТО и Института за културна дипломация организираха двудневна международна конференция, озаглавена „Ролята на НАТО в региона на Черно море в контекста на новите предизвикателства за сигурността и срещата на върха в Чикаго”.
more
(Спонсориран от: Вишеградската група)
ПанЕвропейското движение – България, заедно с Атлантическия клуб в България, Чешкото посолство, Международния вишеградски фонд и с подкрепата на Института за културна дипломация организираха международна конференция, озаглавена „Стратегически енергийни предизвикателства: В4 и България, и Румъния: общи интереси, общи действия”.
more
(Спонсориран от: Фонд научни изследвания към Министерството на образованието, младежта и науката в България)
На 24 февруари 2012 г. Атлантическият клуб в България организира в сградата на Представителството на Европейската комисия в България официалното представяне на книгата „Актуалните проблеми в националното и международното космическо право: коментар и източници” от проф. Александър Янков, д-р Соломон Паси, г-н Станимир Илчев, г-н Красимир Божанов и г-ца Рада Попова.
more

2011

(Спонсориран от: НАТО)
След успешната инициатива за унифициране на зарядните устойства на мобилните телефони Соломон и Гергана Паси предприемат нова амбициозна инициатива – достъпът до интернет да бъде свободен.
more
(Спонсориран от: Вишеградската група)
На 16 юни 2011 г. в Централния военен клуб в София се проведе международна конференция, озаглавена “Евро-атлантическа интеграция на Западните Балкани: прилагайки опита на Вишеградската четворка”. Събитието бе организирано от Атлантическия клуб в България със съдействието на посолствата на Унгария, Словакия, Чехия и Полша в България и с помоща на Института за културна дипломация.
more
Атлантическият клуб в България, с подкрепата на Института за културна дипломация в Берлин, организира международна конференция под наслов “Европа като глобален актьор: ролите и отговорностите на Европа и САЩ в новия световен ред: изследване на политическите, икономическите и културните измерения”.
more
(Спонсориран от: Корейско посолство в България)
На 27 октомври 2011г. в хотел Шератон в София се проведе бизнес конференция под наслов "Споразумение за свободна търговия между Корея и ЕС – растящи възможности за Корея и България". Събитието бе организирано от Атлантическия клуб в България със съдействието на Посолството на Република Корея в България и Института за културна дипломация.
more
(Спонсориран от: IBM и SAP)
На 3 и 4 май 2011г. в сградата на Централния военен клуб в София се проведе международна конференция озаглавена „Интелигентна отбрана и сигурност: интегриране на ефективно управление чрез използването на съвместни действия и контрол“.
more
(Спонсориран от: НАТО)
На 8 и 9 ноември 2011 г. Атлантическият клуб в България, заедно с Българския младежки евро-атлантически клуб и с подкрепата на Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, базираният в Берлин Институт за културна дипломация и НАТО, организира конференция на тема “Новата Арабска пролет: какво се случи, какво означава и какво следва”.
more

2010

(С финансовата подкрепа на: Фонд научни изследвания към Министерството на образованието, младежта и науката на България)
Атлантическият Клуб в България започва новото десетилетие с нови, провокативни проекти, които поставят нови стандарти в изследванията. Този път обръщаме внимание на космическото право, неговото място и значимост в науката, образованието и политиката на България. Целите на проекта са многообразни, отразяващи многостранните измерения на дебата за космоса.
more
Българска визия става европейска реалност
Европейската интеграция направи още една стъпка с новата инициатива за стандартизиране на зарядните устройства на мобилните телефони из целия континент. Европейската комисия въведе споразумението, доброволно направено от мобилните компании, да произвеждат универсални зарядни устройства с микро-USB връзки. Концепцията, която обхваща само смартфоните или “data-enabled” телефони, означава, че европейците ще имат възможност да използват едно зарядно за изборн на телефонни компании или дизайн. Въпреки европейската постъпка, политическите корени на програмата могат да бъдат проследени до България. По-специално до бившия министър на външните работи Соломон Паси и неговата съпруга Гергана Паси, бивш министър по европейските въпроси.
more
(Sponsored by: NATO)
В периода 26-28 октомври се проведе конференция на тема “Европа за Афганистан: от разбиране до подкрепа”.
more

2009

На 24 и 25 ноември 2009, в конферентната зала на Воената академия “Г.С. Раковски” в София, се провежда годишната международна бизнес конференция по сигурността и отбраната, организирана от Атлантическия Клуб в България, в сътрудничество с Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Държавната комисия по сигурността на информацията, Българската асоциация на отбранителна индустрия и Информационния център на НАТО в София.
more

2007

(Спонсориран от: германския фонд Маршал на Съединените Щати)
Основните цели на проекта са да се определят източниците, стратегическите мотиви и перспективите на нарастващите различия между САЩ и техните европейски съюзници по важни въпроси на сигурността и особено върху централната роля на НАТО като основна трансатлантическа политическа военна институция за сигурността, да се разгледа влиянието на това непрестанно несъгласие и различие по отношение на нововъзникващите партньори на НАТО и ЕС от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и да предложи подход за разработване на адекватна политическа и обществена рамка за преодоляване на стратегическите различия за сигурността в евроатлантическата общност.
more

2006

(Спонсориран от: Институт „Отворено общество”)
Проектът е насочен към подобряване на капацитета на НПО за създаване на благоприятна обществена среда за формулиране на нова политика за имиграцията в България на базата на европейските практики чрез партньорство в сектора и по-структуриран диалог с държавата, местната власт, бизнеса и медиите.
more

2004

Съвместен проект на българския парламент и Атлантическия клуб в България
След официалното решение да се присъедини към НАТО, взето от българското правителство на 17 февруари 1997 г., България извървява дълъг път с реформирането на политическата, икономическата и военната сфера.
more
(Спонсориран от: Институт „Отворено общество”)
Новосъздаденият Афганистански съвет за евроатлантическо сътрудничество - неправителствена организация, която служи като агент на промяната и като форум за нови идеи, бе подкрепена от властите на Афганистан, както и от Хикмет Четин, Старши граждански представител на НАТО в Афганистан, Залмай Халилзад, специален пратеник на резидента и посланик на САЩ в Афганистан, както и Красимир Тулечки, посланик на България в Афганистан.
more

2003

(Спонсориран от: германския фонд Маршал на Съединените Щати)
Първоначалната идея на проекта е отражение на българския евроатлантически избор. Създаването на Атлантическия клуб в България има за цел да направи значителен и полезен принос към постигането на цел, която възприемаме като приоритет в евроатлантическия дневен ред, особено в светлината на новите предизвикателства пред сигурността в световен мащаб и в частност продължаващата антитерористична кампания - повишаване на капацитета на НАТО за противодействие на заплахите за мира и утвърждаване като основен генератор и гарант на мира и стабилността. За постигането на тази цел ние се опитахме да идентифицираме повече възможности за сътрудничество в региона на Югоизточна Европа, както и между Югоизточна Европа, НАТО и неговите държави-членки и новопоканените страни, Организацията на обединените нации (ООН), Европейския съюз (ЕС), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Инициатива за сътрудничество в Югоизточна Европа (ИСЮИЕ) и др.
more
Атлантическият Клуб в България организира международна конференция на тема „Възгледа на българо-американските отношения”. Конференцията отбеляза 100-годишнината от установяването на българо-американските отношения. Тя се състои в хотел "Шератон София на 19-20 септември 2003 - точната дата, на която преди един век посланик Джон Джаксън представя дипломатически акредитивни писма на княз Фердинанд на България.
more

2001

На 24-ти и 25-ти април 2001 в Шератон София хотел Балкан се провежда международната конференция по въпросите на глобализацията и НАТО в 21-ви век под мотото „Десет атлантически години в Централна и Източна Европа". В основата на конференцията бе 10-та годишнина на организираното атлантическо движение в Централна и Източна Европа и 10-та годишнина на Евроатлантическия съвет за сътрудничество.
more

1999

(Спонсорирана от: Информационната пресслужба на НАТО)
Конференция за 50-годишнина на НАТО, организирана на 23 - 24-ти януари 1999 година от Атлантическия клуб в България в сътрудничество с Народното събрание на Република България, Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, Северноатлантическата асамблея, Западноевропейския съюз и Асоциацията на Aтлантическия договор.
more
(Спонсор: Посолство на Съединените американски щати, София, България)
Целта на този проект е да популяризира ценностите на трансатлантическата общност и да се помогне на младите българи да получат повече информация за американската външна политика. Дейностите, организирани в рамките на този проект, целят да провокират участниците да придобият по-задълбочени знания за трансатлантическите ценности и да преосмислят своето участие в демократичното развитие на страната и укрепването на стабилността в региона през идните години.
more