Възможност за стаж в АКБ

Стаж в АКБ

Атлантическият клуб в България е неправителствена организация с нестопанска цел, която работи за укрепване на междунардоните позиции и промотирането на евроатлантическита идея и ценности. За постигането на тази цел, АКБ извършва широк спектър от дейности: форуми,международни конференции, публични лекции и дискусии, разнообразни инициативи и проекти. В допълнение към тези области на дейност, АКБ организира културни изяви, изложби и дейности, свързани с международния обмен.

АКБ разчита на отдаден и талантлив екип, мотивиран към постоянно самоусъвършенстванее.Предлагаме стаж на хора, желаещи да посветят своето време и енергия в подпомагане на нашата мисия.

Предлагаме възможност за стаж на млади хора, които биха искали да придобият практически опит в организирането на конференции и други събития, в областта на външната политика,  комуникацията с медии, правителствените и неправителствените инститиции и организации.
Стажът в АКБ е свързван  с останалите организации от Atlantic Digital Network (http://adn.bg/), което разширява спектърът от дейности и прибавя стойност към стажантската програма. Организациите действат в пълна синергия, но с различн фокус и аудитория.

Профил:

АКБ търси стажанти с активен интерес в областта на международните отношения и желание да подпомагат дейностите на една разрастваща се  мрежа от неправителствени организации. Поради естеството на нашата работа,  хората кандидатсващи за стаж трябва да са гъвкави, с положително отношение,умения за работа с екип и основни дигитални компетенции Кандидатите трябва да имат добри устни и писмени познания по английски език. Всеки друг е зик е предимство. Търсим хора с опит и / или интерес в областта на международните отношения и дипломация, стратегическа сигурност, Европейски съюз, НАТО, правни науки и дигиталните иновации.

Детайли:

Стажът в АКБ е с продължителност от един месец и е неплатен.

Стажантът трябва да направи тест с въпроси, свързани с дейността на ADN

Ако бъде одобрен, стажантът е длъжен да бъде на разположение на пълен работен ден.

Kогато стажантът демонстрира отдаденост, целеустременост, и готовност за продължане на стажа и в съответствие с нуждите и текущите дейности на организацията, АКБ може да предложи удължаването на стажа с допълнителни от 2 до 5 месеца.Такова решение се взима след изтичането на първия месец от стажа.

Отговорности:

  •  участие в организирането на конференции - административни задачи, контакти с институции, посрещане на гости
  • писмени преводи на официалните документи, журнали, статии, официални писма, брошури;
  •  проучвания във вестници, публикации, доклади, официални документи. Маркетингови проучвания
  • дейности свързани с  кандидатстване за финансиране на проекти по определени програми;
  • официална комуникация с медиите
  • изготвяне на презентации, лога, информационни брошури
  • публикации в социалните мрежи
  • контакти с представители на посолства, министерства, ведомства

Забележка: Поради големия брой на дейности и програми, върху които АКБ работи, стажантите трябва да могат да бъдат инициативни с минимален надзор. Всеки стажант работи в екип под ръководството ментор.

За повече информация относно стажовете, предлагани от АКБ, моля пишете на internship.acb@gmail.com.

Ако проявявате интерес, моля изпратете автобиография на internship.acb@gmail.com.